Oferta

ProfLab - Laboratoryjny System Informatyczny

ProfLab to nowoczesny system informatyczny wspomagający pracę w laboratorium medycznym. Jego głównym celem jest maksymalne usprawnienie oraz zautomatyzowanie przepływu informacji poprzez możliwość zarządzania próbkami, obiegiem dokumentów oraz wspomaganiem użytkowników w podejmowaniu decyzji.

System ProfLab został zaprojektowany z myślą o wszystkich procesach realizacji badania laboratoryjnego, począwszy od jego rejestracji, a kończąc na wielowariantowej możliwości dystrybucji wyników. System udostępnia pełen monitoring z przebiegu procesu analitycznego, dzięki czemu użytkownicy otrzymują niezbędne informacje na każdym etapie wykonywania zlecenia. Otwarta architektura systemu ProfLab umożliwia łatwą integrację z innymi systemami medycznymi, dzięki wykorzystaniu standardu elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych - HL7 (ang. Health Level Seven). System z łatwością komunikuje się z innymi oprogramowaniami i pozwala na kompleksową wymianę danych medycznych. Innymi wariantami dystrybucyjnymi wyników są zawarte w oprogramowaniu systemy automatycznych wydruków, wysyłka faxów, dostępu do wyników poprzez Internet czy powiadomienia dla pacjentów o statusie wykonania zlecenia w formie SMS.

 

 

Rejestracja zleceń
 • Szybka rejestracja
 • Pole "All in one"
 • Obsługa płatników

Bardzo ważnym elementem każdego systemu laboratoryjnego jest rejestracja badania. ProfLab posiada bardzo innowacyjne rozwiązanie niespotykane do tej pory w systemach klasy LIS. Jest to, między innymi funkcja „All in One”, która pozwala na wyszukiwanie pacjentów oraz zleceń, korzystając tylko i wyłącznie z jednego pola, niezależnie od kryterium wyszukiwania. Dopełnienie funkcjonalności stanowią specjalnie zaprojektowane algorytmy wykrywania oraz wyszukiwania błędów. Kolejność etapów rejestracyjnych (rejestracja pacjenta, danych zleceniodawcy oraz badań) została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną ergonomię oraz niezawodność. Dowolność konfiguracji danych zleceniodawcy pozwala zdefiniować wymagane lub opcjonalne pola (np. wymagany oddział, opcjonalny lekarz) dla dowolnego kontrahenta.  Wszystkie dodatkowe pola słownikowe są powiązane z wybranym kontrahentem, dzięki czemu minimalizujemy możliwość popełnienia pomyłki jak i przyśpieszamy etap wyszukiwania danych.

 

Walidacja
 • Wsparcie wartości krytycznych
 • Zintegrowany DeltaCheck

Funkcjonalność związana z walidacją wyniku została zaprojektowana tak, aby zagwarantować jak najwyższą jakość wydawanych wyników. Moduł udostępnia nieograniczoną ilość konfiguracji, w tym konfiguracji badań blokowanych (niepodlegających walidacji) oraz parametrów powiązanych (np. Mocz + Osad Moczu). Poza funkcją automatycznego wychwytywania badań z przekroczoną normą, posiada również możliwość skonfigurowania wartości z ostrzeżeniem.

Komunikacja z aparatami
 • Obsługa wielu analizatorów

System ProfLab pozwala na podłączenie dowolnego analizatora bądź sortera laboratoryjnego (za pomocą dowolnego interfejsu). Takie rozwiązanie umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy systemem a aparaturą laboratoryjną. Pozwala to na zarządzanie wynikami z kilku aparatów jednocześnie przy wykorzystaniu dowolnego komputera w laboratorium. Ważną funkcjonalnością modułu jest również możliwość udostępniania wielu dodatkowych informacji i funkcji, takich jak procent wykonania badania, czy zintegrowany „Delta Check” pozwalający na ocenę oraz możliwość podjęcia szybkiej decyzji o powtórzeniu badania na etapie odbierania wyników i ich wstępnej walidacji. System ProfLab integruje się także z innymi systemami informatycznymi przy wykorzystaniu protokołu HL7 (np. z systemem typu HIS).

Księgowość
 • Faktury zbiorcze
 • Faktury indywidualne
 • Zintegrowane zestawienia

Oprogramowanie ProfLab posiada wszystkie niezbędne mechanizmy księgowo-rozliczeniowe, dzięki którym użytkownik ma możliwość wystawiania faktur oraz rachunków zarówno dla Klientów indywidualnych jak i kontrahentów na stałe współpracujących z laboratorium. Dla ułatwienia pracy moduł księgowy może automatycznie dla każdej wystawionej faktury drukować wcześniej zdefiniowane zestawienia oraz raporty.  Moduł pozwala również na naliczania i automatyczne przyznawanie indywidualnych rabatów w wariancie rabatów stałych jak i dynamicznych (np. po przekroczeniu pewniej kwoty).

Raportowanie
 • Raporty statyczne
 • Raporty aktywne
 • Export

System raportowania składa się z dwóch niezależnych modułów:

 • Raporty aktywne – dają możliwość wygenerowania raportu na żądanie według ściśle określonych kryteriów zadanych przez użytkownika, np. grupa badań, pracownia, czy status wykonania badania. Wynik raportu generowany jest  w formie tabeli, która może podlegać dalszej edycji danych, na przykład przez wykorzystanie funkcji grupowania oraz sortowania.  Dzięki pełniej integracji z innymi modułami systemu użytkownik ma możliwość przeniesienia wybranego zlecenia, np. do modułu rejestracji,  w którym może dokonać  modyfikacji lub dodatkowej kontroli zlecenia. Tego typu raporty są również często wykorzystywane do tworzenia tak zwanych raportów „roboczych”.
 • Raporty statyczne –  dają możliwość generowania skomplikowanych i złożonych raportów oraz analiz. Raporty te są przygotowane przez ATD-Software na etapie wdrożenia systemu. Mogą posiadać dowolny układ oraz szatę graficzną wybraną według preferencji użytkownika. Dla każdego raportu istnieje również możliwość zdefiniowania kryteriów wyszukiwania (np. kontrahent, lekarz, oddział, badanie). Użytkownik ma również możliwość zamawiania nowych raportów, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Dopełnienie stanowi możliwość eksportu danych do popularnych formatów plików, takich jak pdf, doc, xls. 
Moduł konfiguracji
 • Walidacja norm badań

Kluczowym elementem systemu laboratoryjnego ProfLab jest szybki i prosty w obsłudze panel konfiguracyjny. Administrator systemu ma dostęp do zintegrowanego konfiguratora badań, w którym uzyskuje dostęp do zmian ustawień. Umożliwia to tworzenie oraz modyfikowanie badań, jak również konfigurację ich parametrów i norm. Dzięki walidacji norm użytkownik ma pewność, iż wprowadzona konfiguracja jest spójna oraz nie zawiera podstawowych błędów.

Pracownie analityczne
 • Wysyłka badań
 • Bankowanie
 • Księga laboratoryjna

Osady moczu – system udostępnia formularz wspomagający obsługę pracowni analitycznej.  Udostępniona w module przejrzysta struktura wprowadzania wyników w postaci formularza znacząco upraszcza i przyśpiesza badania osadu moczu.  Moduł ten został przystosowany do pracy z monitorem dotykowym, co jeszcze bardziej ułatwia ergonomiczną pracę bezpośrednio przy mikroskopie oraz eliminuje konieczność przepisywania wyników z dokumentacji papierowej. Użytkownik uzyskuje również wgląd do części fizykochemicznej badania, dzięki czemu może na bieżąco korelować wprowadzane wartość wyniku.            

Wysyłka - aby ułatwić wysyłkę badań zlecanych do innych laboratoriów system ProfLab posiada zintegrowany modułu wysyłki. Jego zadaniem jest bieżące monitorowanie badań, które należy przekazać do podwykonawców. System ewidencjonuje pełną spedycję materiału oraz drukuje gotowe zlecenia dla zewnętrznych laboratoriów. Moduł umożliwia również nadanie numeracji materiałom według numeracji przyjętej przez podwykonawców.

 

 

Księga laboratoryjna - system umożliwia generowanie księgi laboratoryjnej zbiorczo dla całego laboratorium, lub osobnych ksiąg dla poszczególnych pracowni. System wskazuje użytkownikowi za jaki okres nie została wygenerowana księga i automatycznie tworzy brakujący egzemplarz.  Możliwe jest także generowanie ksiąg dla dowolnego, wybranego przez użytkownika zakresu dat. Każda wygenerowana księga jest zapisywana w bazie danych, aby zapewnić użytkownikowi szybki dostęp do danych bez konieczności generowania nowej księgi. Możliwe jest także zapisywanie ksiąg na dysku w wielu formatach, takich jak pdf, xls, doc, itp. Wszystkie generowane przez system księgi są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 Bankowanie – moduł bankowania umożliwia optymalne zarządzanie materiałem dostarczonym do laboratorium. Pozwala w sprawny sposób  zapisać pozycję probówki na statywie (użytkownik ma możliwość definiowania własnych statywów o dowolnych rozmiarach), a gdy jest to potrzebne, równie sprawnie ją odnaleźć. Wszystkie operacje w module są możliwe z poziomu komunikacji systemu z aparatem, co maksymalnie skraca czas potrzebny na ich wykonanie. Moduł bankowania ma także możliwość automatycznego pobierania danych z aparatu oraz weryfikacji na jakim statywie i w której pozycji była analizowania dana próbka. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie odnalezienie potrzebnego materiału bez konieczności wyszukiwania w oprogramowaniu analizatora.

Moduł przyjęcia materiału

System ProfLab pozwala na wymaganą prawnie rejestrację probówek z materiałem biologicznym i przypisanie jej do odpowiedniego zlecenia. Na tym etapie za pomocą ergonomicznego środowiska rejestrujemy materiał i uzyskujemy wsparcie przy podziale materiału na poszczególne probówki.  Część materiału spełniającego określone kryteria może być automatycznie przyjmowana do systemu, co staje się dużym udogodnieniem w procesie rejestracji. 

Mikrobiologia

Moduł mikrobiologii
 • Wsparcie EUCAST
 • Praca etapami
 • Szybkie wpisywanie
 • Kontrola jakości
 • Obsługa analizatorów

Moduł Mikrobiologia umożliwia ergonomiczną pracę podczas skomplikowanego procesu wykonywania badań bakteriologicznych. Krok po kroku prowadzi użytkownika poprzez poszczególne etapy generowania wyniku,  zaczynając od rejestracji zlecenia, następnie wykonywania samego badania, a zakończywszy na wystawieniu faktury. Pełna integracja z pozostałą częścią systemu znacząco wpływa na komfort pracy w laboratorium i nie wymaga wprowadzania tych samych danych na różnych poziomach. Takie rozwiązanie umożliwia kodowanie materiału mikrobiologicznego wspólnie z częścią analityczną i przyśpiesza proces generowania pełnego wyniku. 

Pełna skalowalność modułu sprawia, że znajduje on swoje zastosowanie zarówno w małych i dużych pracowniach laboratoryjnych.

Moduł Mikrobiologia został zaprojektowany przy ścisłej współpracy z najlepszymi laboratoriami bakteriologicznymi w Polsce. Mamy więc pewność, że oferowany przez nas produkt jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Udane wdrożenia modułu w wielu placówkach medycznych na terenie całego kraju stanowią potwierdzenie, że oferowany przez nas moduł znacząco wpływa na ergonomię pracy i znajduje zastosowanie zarówno w małych jak i dużych laboratoriach mikrobiologicznych.

Główne cechy modułu

 Moduł Mikrobiologia jest zgodny z wszystkimi ogólnie przyjętymi standardami z zakresu prowadzenia badań laboratoryjnych. Do jego najważniejszych funkcji należą:

- definiowanie podłoży oraz przypisywanie ich do konkretnych materiałów (badań) wraz z wymaganymi parametrami

- definiowanie podłoży używanych do wykonywania antybiogramów z przypisaniem do konkretnej grupy organizmów, dodatkowo informacje odnośnie wykorzystywanych pasków metody gradientowo-dyfuzyjnej (np. E-test)

- predefiniowanie dowolnych antybiogramów,

- dodawania komentarzy do wyników (z możliwością przypisania do określonego wyniku np. komentarze wyników dodatnich)

- pełna konfiguracja systemu poprzez uprawnioną osobę

Słowniki i gotowe opisy

Moduł wyposażony jest we wstępnie skonfigurowane słowniki drobnoustrojów i antybiotyków,  gotowe opisy oraz bazę danych EUCAST. W zależności od preferencji użytkowników słowniki te mogą być dowolnie modyfikowane i dopasowywane do potrzeb poszczególnych laboratoriów.


Do wybranych z nich należą:

- słownik drobnoustrojów wraz z ich pełną systematyką (grupy, rodziny, rodzaje)

- słownik antybiotyków wraz z systematyką (grupy)

- opisy do antybiogramów, które mogą dodawać się automatycznie na podstawie zdefiniowanych kryteriów

- słownik testów identyfikacyjnych

Praca z systemem

Wielowymiarowa architektura modułu w zależności od preferencji użytkowników umożliwia różne tryby pracy z systemem.

 

1. Praca etapami -  ten system pracy został przygotowany dla laboratoriów, które stawiają na pełną kontrolę nad wszystkimi etapami wydawania wyniku.  System prowadzi użytkownika krok po kroku poprzez poszczególne etapy wykonywania badania począwszy od przyjęcia materiału (kodowanie wewnętrzną numeracją), posiewy i izolacje, aż do wykonania antybiogramu. Na każdym z tych etapów system podpowiada użytkownikowi, jakich podłoży może użyć oraz pozwala wykonać tylko te czynności, które są akceptowalne na danym etapie badania. Taki system pracy doskonale sprawdza się w miejscach gdzie istnieje ścisły podział na obowiązki wykonywane przez różnych pracowników w laboratorium i pozwala przypisywać zadania na odpowiednie stanowiska. Każdy z użytkowników otrzymuje dostęp do własnej listy roboczej, która jest na bieżąco aktualizowana. Eliminuje to konieczność pracy na tradycyjnych listach roboczych i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

Korzystanie z „pracy etapami”  nie wyklucza używania przez uprawnione osoby „szybkiego wpisywania”.

 

2. Szybkie wpisywanie wyniku - korzystanie z tego trybu pracy polecane jest głównie mniejszym laboratoriom, w których czynności związane z wykonaniem badania wykonuje jedna  lub dwie osoby. Czynności wstępnie ograniczone są do przyjęcia materiału (przejścia na wew. numerację), a następnie pozostałe z nich mogą zostać wykonywane manualnie na podstawie list roboczych, które generuje system. Wynik może być wprowadzany do systemu progresywnie na każdym z etapów wykonania, lub w całości po jego zakończeniu.

Dodatkowe funkcje modułu:

- pełna integracja z analizatorami mikrobiologicznymi (czytniki, aparaty do posiewów, identyfikacji, antybiogramów),

- automatyczne przeliczanie lekowrażliwości na podstawie bazy EUCAST,

- możliwość częściowych wydruków (niekompletny wynik w trakcje analizy),

- rozbudowane statystyki mikrobiologiczne wraz z raportami Epidemiologicznymi,

- możliwość definiowania dowolnej ilości ALARMÓW,

- mikrobiologiczna kontrola jakości,

- pełna integracja z modułem HL7 oraz udostępniania wyników przez stronę WWW,

- możliwość rejestracji na jednym kodzie zarówno części analitycznej jak i mikrobiologicznej,

- możliwość rozliczania wykonanych badań na podstawie punktów,

- podgląd stanu wykonania badania na każdym etapie procesu analitycznego (dotyczy pracy etapami),

- rozbudowane możliwości konfiguracji numeracji wewnętrznej materiałów,

- przystosowanie do obsługi pracowni „prątka gruźlicy” 

- możliwość odwalidowania wyniku przez uprawnioną osobę przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wyniku w formie tekstowej (w celach kontrolnych),

- obsługa preparatów mikrobiologicznych.

Serologia

Serologia z bankiem krwi
 • Obsługa kodów ISBT
 • Bank krwi

Serologia z Bankiem Krwi to specjalistyczny moduł wspomagający pracownie serologiczną oraz Szpitalny Bank Krwi. Umożliwia pełną obsługę wszystkich czynności oraz dokumentów wymaganych w procesie wykonywania badań serologicznych począwszy od rejestracji dokumentów w Banku Krwi, poprzez przyjmowanie zleceń na wykonanie badań, a kończąc na wydawaniu i archiwizacji wyników.

Moduł ten jest w pełni zintegrowany z laboratoryjnym systemem informatycznym ProfLab. Pracuje w ramach zintegrowanego systemu laboratoryjnego, jak również jako samodzielna aplikacja. Pełna elastyczność modułu umożliwia również uruchomienia jedynie części analitycznej, w laboratoriach, które nie posiadają  Banku Krwi.

Główne cechy modułu Serologii i Banku Krwi:

- szczegółowa historia badań pacjenta oraz wszystkich przetoczeń

- system automatycznego informowania użytkownika o potencjalnych zagrożeniach wynikających z historii jego badań i konsultacji

- szereg zabezpieczeń przy wprowadzaniu wyników do systemu sprawdzających historie pacjenta

- weryfikacja wyniku z wpisanym protokołem

- weryfikacja grupy krwi w worku z wynikiem wpisanym do pacjenta z możliwością wydania różnej grupy dopiero po zaznaczeniu takiej opcji przez użytkownika

- intuicyjny system zamówień krwi z regionalnych stacji krwiodawstwa

- informowanie użytkownika różnymi kolorami o zbliża­jącym się końcu terminu ważności preparatów dostęp­nych w banku krwi

Kontrola jakości

Kontrola jakości
 • Rozkład prosty Gaussa
 • Wykres Levey-Jeningsa

Moduł Kontroli stanowi podstawowe narzędzie do kontroli jakości w laboratorium. Dzięki pełnej integracji z systemem laboratoryjnym umożliwia korzystanie z gotowej bazy testów oraz aparatów podłączonych do systemu, które mogą automatycznie odsyłać wyniki z aparatu do systemu. Pozwala to w łatwy sposób zarządzać kontrolą jakości w laboratorium analitycznym.

Moduł kontroli ułatwia wprowadzanie danych producenta przeliczając z wpisanych danych pozostałe parametry (np. wpisując odchylenie i średnią system wyliczy odchylenia, wpisując odchylenia system wyliczy średnią i wartość odchylenia). System domyślnie korzysta z reguł Westgarda. Posiada również możliwość definiowania reguł użytkownika. Przy wprowadzaniu nowej serii materiału kontrolnego automatycznie kopiuje poprzednio kontrolowane parametry  wg dotychczasowej serii.

System po wprowadzeniu danych podstawowych, takich jak materiał kontrolny, seria LOT, czy dane producenta (średnia, odchylenie), oraz wybraniu parametrów i aparatu, automatycznie założy kartę kontroli.


Kontrola dzienna umożliwia przeglądanie na jednym ekranie wszystkich wykonanych wyników kontrolnych oraz sprawdzenie ich poprawności. Poprawność ta może być sprawdzana zarówno w zakresie danych producenta jak i na danych z 21 pomiarów. Dla zwiększenia przejrzystości wyniki z poza zakresu zostają oznaczone na czerwono. Dodatkowo wyświetlane są wykresy Levey-Jenningsa, oraz informacje o złamanych regułach Westgarda. Z poziomu kontroli dziennych użytkownik ma również możliwość szybkiego przełączenia się do Kart Kontroli gdzie uzyskuje dostęp do wyników  oraz może wydrukować aktualne wartości błędów, średniej bieżącej oraz wartości z 21 ostatnich pomiarów.

Magazyn

Magazyn

Magazyn to kolejny moduł należący do zintegrowanego systemu „ProfLab”. Jego głównym celem jest usprawnie­nie procedur magazynowania towarów poprzez pełną ewidencję i kompleksowe zarządzanie materiałami eks­ploatacyjnymi w laboratorium.

Główne cechy modułu:

- obsługa wielu magazynów

- możliwość przeglądania aktualnych stanów magazyno­wych

- intuicyjny system zamówień towarów oparty o system koszyka zakupów

- monitorowanie stanu magazynowego i infor­mowanie z wyprzedzeniem o wyczerpaniu zapasów

 

 

- tworzenie szeregu dokumentów magazyno­wych takich jak:

 • Bilans Otwarcia (BO),
 • Zamówienie Wewnętrzne (ZW),
 • Przyjęcie Wewnętrzne (PW),
 • Zamówienie Zewnętrzne (ZZ),
 • Przyjęcie Zewnętrzne (PZ),
 • Wydanie Zewnętrzne (WZ),
 • Przesunięcie Magazynowe (MM),
 • Rozchód Wewnętrzny (RW),
 • Korekta stanu magazynowego (K),
 • Dokument Zużycia (Z)

 

- udostępnia słowniki dostawców i odbiorców

- udostępnia szczegółowy słownik towarów, dający moż­liwość opisania towarów np. symbolami producenta, które nie są widoczne w dokumentach, ale umożliwiają wyszukiwanie towaru w słowniku

- definiowanie grup towarów

- definiowanie jednostek handlowych i tech­nologicznych przy pomocy definiowanego dla danego towaru przelicznika

- udostępnia szczegółowe raporty magazynowe

- umożliwia stworzenie indywidualnych schematów wy­druku dla każdego dokumentu magazynowego

- obsługuje kolejki FIFO

 

Model pracy z modułem:

1. Model jednostanowiskowy - jest to schemat pracy przeznaczony dla małych placówek posiadających jeden główny magazyn, w których do zarządzania modułem magazynu wyznaczona jest tylko jedna osoba. Użytkow­nik modułu poprzez rejestracje dokumentów przycho­dowych zapisuje towar w magazynie głównym i uzysku­je możliwość tworzenia zewnętrznych i wewnętrznych rozchodów materiałów. Jest to maksymalnie uproszczo­ny schemat pracy, który pozwala w szybki i wygodny spo­sób zarządzać niewielkim magazynem.

2. Model wielostanowiskowy - jest to schemat pracy dedykowany placówkom, w których istnieje wiele pra­cowni laboratoryjnych zarządzanych przez różne osoby. System został opracowany w taki sposób, aby każda z pracowni mogła pracować niezależnie od pozostałych, zachowując jednocześnie prosty i szybki sposób wymia­ny dokumentów i towarów pomiędzy poszczególnymi jednostkami. W systemie tym każdy z magazynów jest w pełni zintegrowany z magazynem głównym , który re­jestruje przychód towarów od dostawców.

Moduł Magazyn został stworzony przy współpracy z licznymi laboratoriami oraz specjalistami mającymi ogromne doświadczenie w zakresie pracy w laborato­rium. Szereg funkcjonalności oraz przyjazny interfejs użytkownika sprawił, że znalazł on zastosowanie w wielu specjalistycznych laboratoriach oraz szpitalach na terenie całego kraju. Pełna skalowalność modułu sprawia, że idealnie sprawdza się zarówno w niewielkich placówkach, jak i dużych laboratoriach korzystających z rozbudowanego systemu procedur magazynowania towarów.

Moduły dodatkowe

Dostęp do wyników on-line
 • Bezpieczeństwo
 • Szybka dystrybucja wyników
 • Strefa kontrahenta oraz pacjenta
 • DeltaCheck
 • Wydruki zbiorcze

O atrakcyjności nowoczesnego systemu dla laboratoriów medycznych w dużej mierze świadczy przyjazny interfejs oraz łatwy i szybki dostęp do generowanych wyników. ATD-SOFTWARE stawiając na jak najwyższą ergonomię pracy z systemem, opracował moduł dostępu do wyników on-line. Moduł ten udostępniany jest zarówno dla stałych kontrahentów, jak i indywidualnych pacjentów. Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość wydawania pacjentom jednorazowych kart dostępu do odbioru wyników on-line.  Karta dostępu może być również wydawana w wersji spersonalizowanej z nadrukowanym nazwiskiem i imieniem pacjenta. Oprogramowanie posiada także funkcje przypisywania wybranym kartom określonych rabatów, co umożliwia połączenie karty dostępowej z programem lojalnościowym dla Pacjentów.

Użytkownik modułu on-line po przejściu procesu pierwszego logowania, gdzie akceptuje regulamin usługi, oraz personalizuje swoje konto, ma możliwość skorzystania z szeregu usług oferowanych przez portal. Są to miedzy innymi liczne opcje wyszukiwania oraz filtrowania zleceń oraz pacjentów, możliwość generowania wydruków zbiorczych, czy dostęp do funkcji „DeltaCheck”.  Z myślą o klientach szpitalnych opracowany został przejrzysty widok tabelaryczny, gdzie na jednym ekranie udostępniane jest zestawienie  umożliwiające porównanie wielu oznaczanych parametrów jednocześnie.

Dodatkową zaletę rozwiązania stanowi możliwość wysyłania komunikatów do użytkowników końcowych. Dzięki temu użytkownicy systemu mogą na bieżąco informować klientów o nowej ofercie badań, aktualnych promocjach, czy informacjach technicznych dotyczących dalszej współpracy. System w pełni  integruje się z modułem księgowym, dzięki czemu istnieje opcja  udostępniania faktur oraz zestawień za wykonane usługi w wersji elektronicznej.

 • Bezpieczeństwo - Komunikacja w systemie odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL służącego do bezpiecznego przesyłania zaszyfrowanych danych,  który umożliwia zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 • Personalizacja portalu on-line - Dla użytkowników chcących zachować spójny wygląd własnej strony internetowej z portalem on-line, ATD-Software opracowało dodatkowy szablon, który przy pomocy webmastera może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników. System nie wymaga instalacji ani zakupu dodatkowego oprogramowania. Pracę z oprogramowaniem umożliwia jedynie dostęp do wybranej przeglądarki internetowej oraz podłączenie do Internetu. 
Rejestracja zleceń przez stronę WWW

Dla użytkowników, którzy posiadają funkcję dostępu do wyników on-line ATD-Software przygotowało specjalny dodatek, który umożliwia uruchomienie rejestracji zleceń przez kontrahenta zewnętrznego z poziomu przeglądarki internetowej. Zarejestrowane w ten sposób zlecenia trafiają do dedykowanego bufora, który przed ostateczną realizacją musi zostać zaakceptowany w laboratorium. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować proces rejestracji w laboratorium przy jednoczesnym zmniejszeniu błędów popełnianych przy rejestracji. 

Powiadomienie SMS
 • Wiele schematów wiadomości
 • Ograniczenia
 • Automatyczna dystrybucja

Usługa powiadamiania o statusie wykonania badania wiadomością SMS kierowania jest dla pacjentów indywidualnych laboratorium, którzy chcą być niezwłocznie informowani o dostępności wyników. Informacje SMS przesyłane są zaraz po wykonaniu badania i ostatecznym zatwierdzeniu wyniku w laboratorium. Usługa ta posiada rozbudowane funkcje konfiguracji i umożliwia tworzenie różnych szablonów treść wiadomości oraz form powiadomień. 

Integracja HL7
 • Możliwość integracji
 • Elastyczność

 System  ProfLab w pełni wspiera międzynarodowy standard wymiany informacji medycznych HL7. Oparcie systemu na tego typu standardzie gwarantuje możliwość pełnej integracji oprogramowania laboratoryjnego z dowolnym systemem zewnętrznym, który obsługuje standard HL7. Do najbardziej popularnych rozwiązań należy integracja systemu laboratoryjnego (LSI/LIS) z oprogramowaniem szpitalnym (HIS). Zintegrowanie dwóch systemów medycznych daje między innymi możliwość automatycznego przyjmowania zleceń do laboratorium bez konieczności ich rejestracji  w systemie i odesłania kompletnych wyników do systemu szpitalnego (HIS). 

Integracja z systemami natywnymi
 • DrEryk
 • OSOZ
 • mMedica

 Wiedząc jak ważnym elementem systemu jest możliwość integracji z systemami natywnymi przedstawiamy Państwu rozwiązania, które mogą poprawić współpracę z kontrahentami laboratoriów, oraz podnieść ich atrakcyjność na rynku.  

- Dr. Eryk – jest kompleksowym oprogramowaniem dla przychodni lekarskiej firmy ERICPOL.   Implementacja interfejsu WSE umożliwia integrację z system ProfLab i pełną wymianę informacji medycznych pomiędzy systemami.

- OSOZ – to Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Oprogramowanie ProfLab posiada  interfejs pozwalający na wymianę informacji w ramach portalu.

- mMedica - jest systemem przeznaczonym do przychodni oraz małych szpitali, dzięki udostępnieniu systemu wymiany informatyzacji przez firmę Asseco.

- inne autorskie systemy – jeżeli nie znaleźli Państwo informacji o systemie, z którym chcieliby Państwo zintegrować system ProfLab prosimy o kontakt. Na pewno znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli na integrację naszych systemów.

Moduł skanowania zleceń oraz dokumentacji elektronicznej
 • Szybkość rejestracji
 • Archiwizacja
 • Skaner OCR i OMR

Wiedząc jak ważna jest bezbłędna i szybka rejestracja zleceń w systemie opracowaliśmy automatyczny moduł rejestracji. Moduł ten pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wykonania badań oraz optymalizuje proces rejestracji. Ze względu na mnogość rozwiązań technicznych ATD-Software stawia na dwa najbardziej popularne oraz niezawodne rozwiązania dostępne na rynku.  

- OCR – jest to autorskie rozwiązanie ATD-Software oparte na szybkich urządzeniach skanujących. Niewątpliwą zaletą wariantu OCR jest brak konieczności stosowania specjalnych skierowań, które znacząco podwyższają koszty oraz ograniczają opcjonalnie wygląd samego druku zlecenia. System potrafi rozpoznać i zarejestrować w bardzo krótkim czasie (1 min.) do 60 dwustronnych skierowań. Zarejestrowane skierowania są następnie udostępniane w systemie, dzięki czemu laboratorium może rozpocząć proces analityczny wykonywania badań. W trakcie wykonywania badania następuję jego weryfikacja w systemie (przypisanie pacjenta, sprawdzenie badań). Proces ten odbywa się bez konieczności fizycznego dostępu do skierowań oraz może być rozdzielany na wiele stanowisk ze względu na określony priorytet zlecenia. Wszystkie zeskanowane oraz rozpoznane zlecenia są automatycznie przyporządkowywane do kartoteki pacjenta i dostępne w każdej chwili z dowolnego stanowiska z zainstalowana aplikacją ProfLab. Rozwiązanie OCR polecamy wszystkim laboratoriom chcącym zoptymalizować system rejestracji zleceń oraz ich automatycznej archiwizacji.  

- OMR –rozwiązanie umożliwia automatyczny odczyt wcześniej przygotowanego formularza, stanowiącego druk zlecenia laboratoryjnego. Oprócz pól „znaczników” rozpoznawany jest również kod kreskowy (numer zlecenia). Szczegóły techniczne tego rozwiązania są ściśle związane z zastosowanym urządzeniem. 

 

Drukarki fiskalne

Dla wszystkich Klientów,  którzy pragną usprawnić obsługę klientów indywidualnych w ramach prowadzonych punktów pobrań opracowaliśmy rozwiązanie pozwalające na podłączenie drukarki fiskalnej do systemu ProfLab. Takie rozwiązanie w pełni spełnia wymogi podatkowe nałożone na laboratoria medyczne oraz zwalnia z konieczności używania niewygodnych kas fiskalnych. 

Kody kreskowe

Praca w nowoczesnym laboratorium wiąże się z zastosowaniem kodów kreskowych, służących do znakowania materiału oraz zleceń na badania laboratoryjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kompleksowej obsługi , w naszej ofercie posiadamy również autorskie kody kreskowe. Do wydruku etykiet używamy produktów najwyższej jakości, które gwarantują trwałość w warunkach laboratoryjnych. W naszej ofercie znajdują się etykiety w zestawach po 2,4,6,8,10 etykiet.


Prośbę o ofertę, jak i zamówienia prosimy kierować na adres: kody@atd-software.pl

Rozwiązania IT

Dla wszystkich, którzy potrzebują rozwiązań związanych z pracą systemu w ramach infrastruktury IT, oferujemy rozwiązania mogące zapewnić komunikację pomiędzy różnymi oddziałami placówki, np. w ramach rozproszonej infrastruktury laboratoriów, czy laboratorium centralnego wraz z zdalnymi punktami pobrań. Nasze rozwiązania gwarantują stabilną pracę przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. 

Serwis

Będąc producentem oprogramowania jako jedyni posiadamy możliwość i niezbędną wiedzę do sprawnego serwisowania oferowanego przez nas oprogramowania. Gwarantujemy Państwu profesjonalny serwis na każdym etapie działania systemu ProfLab. Dedykowany serwis zapewni Państwu optymalizację czasu potrzebnego do przywrócenia systemu w laboratorium do pracy w nagłych przypadkach, np.  po nagłej awarii. Dodatkowo nasz nadzór autorski umożliwi dostęp do najnowszych aktualizacji, jak również pozwoli na pracę na nowoczesnym oraz zgodnym z prawem oprogramowaniu. Wszystkie umowy serwisowe są negocjowane indywidualnie tak, aby zapewnić Państwu rozwiązania maksymalnie dostosowane do aktualnych potrzeb. 

Oracle

 

Jako firma oferująca kompleksowe rozwiązania dla laboratoriów medycznych oraz jako partner firmy Oracle posiadamy w swojej ofercie możliwość sprzedaży rozwiązań bazodanowych jednego z najlepszych dostawców na świecie.  W przypadku potrzeb zakupowych dla naszych klientów oraz firm zewnętrznych zapewniamy atrakcyjne rabaty. Zainteresowanych prosimy o kontakt z działem sprzedaży.


undefined

Weterynaria

System ProfLab jest przystosowany do pracy w laboratorium weterynaryjnym, dzięki czemu może korzystać z wszystkich rozwiązań oraz modułów dostępnych w standardowej wersji programu, ponadto oferując dodatkowe funkcjonalności :

 

- Rejestracja danych właściciela zwierzęcia

- Rejestracja gatunku, rasy zwierzęcia, numeru paszportu oraz tatuażu

- Dobierania norm wiekowych na podstawie gatunku zwierzęcia

- Automatyczny dystrybucja wyników pod wskazany adres email

- Export wyników do systemu KlinikaXP

EDM

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować iż zgodnie z ustawą o SIOZ oraz  ROPORZĄDZENIEM NIMINISTRA ZDROWIA z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, dla laboratoriów medycznych stają się obligatoryjne dwie daty :

 

- 25.04.2021 - obowiązek wytwarzania oraz przechowywania wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem zgodnie z definicją i pryncypiami EDM

 

- 01.07.2021 - obowiązek udostepnienia wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem przez świadczeniodawców, w celu ich wymiany pomiędzy świadczeniodawcami, a w ramach tej wymiany indeksacji w systemie P1 (SIM).

 

W związku z powyższym , posiadają Państwo następujące możliwości :

 

- Rozszerzenie funkcjonalności o wytworzenie dokumentu zgodnego ze strukturą EDM w celu jego dalszego podpisania z użyciem aplikacji zewnętrznej. Np. dostawcy certyfikatu kwalifikowanego w celu przechowywania w zewnętrznym repozytorium (poza systemem ProfLab).

- Rozszerzenie funkcjonalności o moduł EDM wraz z lokalnym repozytorium w strukturach systemu ProfLab (wymagany moduł Podpisu Elektronicznego)

- Rozszerzenie istniejących integracji HL7 o przesyłanie dokumenty zgodnego z EDM  (wymagany moduł EDM), możliwość techniczna musi zostać każdorazowo potwierdzona

 

 

Wszystkie powyższe rozwiązania dotyczą spełnienia obowiązku związanego datą 25.04.2021, jako iż projekt EDM jest stale rozwijamy o dalszych krokach będziemy informować w osobnych komunikatach.

W przypadku pytań, oraz zapytań ofertowych proszę o kontakt z Panem Zbigniewem Swobodą zbigniew.swoboda@atd-software.pl tel. 725-212-215

 

 

Zespół ATD-SOFTWARE

 

Szczegółowe informacje - https://cez.gov.pl/edm/

Profilaktyka 40+

W ramach modułu „Profilaktyka 40 plus” oferujemy kompleksowe rozwiązania dla laboratoriów medycznych pozwalające :

 

 •  Obsługiwać e-zlecenia (w fazie testów) częściowa obsługa przez gabinet.gov.pl
 •  Rejestrować wszystkie wymagane badania wraz z badaniem tropometrycznym
 •  Wytwarzać elektroniczną dokumentację medyczną EDM
 •  Rejestrować zdarzenia medyczne ZM wraz we wszystkimi wymaganymi zasobami takimi jak (Obserwacje, Rozpoznania, Uprawnienia oraz Rozliczenia)
 •  Indeksować dokumenty na platformie P1 

 

Do końca stycznia 2022 Moduł „Profilaktyka 40 plus” oferowany jest w ramach pilotażu.

 

W przypadku pytań, oraz zapytań ofertowych proszę o kontakt z Panem Zbigniewem Swobodą zbigniew.swoboda@atd-software.pl tel. 725-212-215

Copyrights ©2024 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.