Pracownie analityczne

Osady moczu – system udostępnia formularz wspomagający obsługę pracowni analitycznej.  Udostępniona w module przejrzysta struktura wprowadzania wyników w postaci formularza znacząco upraszcza i przyśpiesza badania osadu moczu.  Moduł ten został przystosowany do pracy z monitorem dotykowym, co jeszcze bardziej ułatwia ergonomiczną pracę bezpośrednio przy mikroskopie oraz eliminuje konieczność przepisywania wyników z dokumentacji papierowej. Użytkownik uzyskuje również wgląd do części fizykochemicznej badania, dzięki czemu może na bieżąco korelować wprowadzane wartość wyniku.            

Wysyłka - aby ułatwić wysyłkę badań zlecanych do innych laboratoriów system ProfLab posiada zintegrowany modułu wysyłki. Jego zadaniem jest bieżące monitorowanie badań, które należy przekazać do podwykonawców. System ewidencjonuje pełną spedycję materiału oraz drukuje gotowe zlecenia dla zewnętrznych laboratoriów. Moduł umożliwia również nadanie numeracji materiałom według numeracji przyjętej przez podwykonawców.

 

 

Księga laboratoryjna - system umożliwia generowanie księgi laboratoryjnej zbiorczo dla całego laboratorium, lub osobnych ksiąg dla poszczególnych pracowni. System wskazuje użytkownikowi za jaki okres nie została wygenerowana księga i automatycznie tworzy brakujący egzemplarz.  Możliwe jest także generowanie ksiąg dla dowolnego, wybranego przez użytkownika zakresu dat. Każda wygenerowana księga jest zapisywana w bazie danych, aby zapewnić użytkownikowi szybki dostęp do danych bez konieczności generowania nowej księgi. Możliwe jest także zapisywanie ksiąg na dysku w wielu formatach, takich jak pdf, xls, doc, itp. Wszystkie generowane przez system księgi są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 Bankowanie – moduł bankowania umożliwia optymalne zarządzanie materiałem dostarczonym do laboratorium. Pozwala w sprawny sposób  zapisać pozycję probówki na statywie (użytkownik ma możliwość definiowania własnych statywów o dowolnych rozmiarach), a gdy jest to potrzebne, równie sprawnie ją odnaleźć. Wszystkie operacje w module są możliwe z poziomu komunikacji systemu z aparatem, co maksymalnie skraca czas potrzebny na ich wykonanie. Moduł bankowania ma także możliwość automatycznego pobierania danych z aparatu oraz weryfikacji na jakim statywie i w której pozycji była analizowania dana próbka. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie odnalezienie potrzebnego materiału bez konieczności wyszukiwania w oprogramowaniu analizatora.

Zalety pracowni
  • Wysyłka badań
  • Bankowanie
  • Księga laboratoryjna
Copyrights ©2024 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.