Technologie

Technologie
  • Skalowalność

 

Najprostszą definicją skalowalności jest możliwość rozbudowy systemu informatycznego w zależności od potrzeb użytkowników. Oprogramowanie ProfLab zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić pracę w oparciu o niezależne rozwiązania bazodanowe. Każde z zaproponowanych przez nas rozwiązań jest liderem w danej grupie produktów. Wybór konkretnego rozwiązania zależy głównie od założeń projektu (wielkość laboratorium, ilość oznaczeń), jak i potrzeb i wymagań użytkowników w zakresie bezpieczeństwa danych, szybkości działania, czy niezawodności systemu.

 

Oprogramowanie ProfLab w zależności od potrzeb użytkowników może korzystać z dwóch baz danych:

- PostgreSQL – jest to jedno z trzech najpopularniejszych wolnodostępnych systemów relacyjnych baz danych. Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest możliwość pracy w oparciu o profesjonalne rozwiązanie, które jest całkowicie bezpłatnie. Preferowanym systemem operacyjnym do współpracy z bazą danych PostgreSQL jest system Linux (np. RHEL, Centos)

- Oracle Database – jest to zaawansowany, relacyjny system bazodanowy, którego producentem jest firma Oracle. Baza danych Oracle oferuje wysokie mechanizmy autentykacji, zapewniające  bezpieczeństwo, jak również rozbudowaną kontrolę uprawnień oraz profesjonalne mechanizmy tworzenia kopii zapasowych. System udostępnia rozbudowane narzędzia administracyjne, pozwalające na dokładną parametryzację oraz tuning bazy danych.

 

Użytkownikom, którzy początkowo zdecydują się na rozwiązania oparte na bazie danych PostgresSQL umożliwiamy późniejszą migrację do rozwiązania firmy Oracle.  

 

  •  Wysoka dostępność

 

 Mając na uwadze jak odpowiedzialnym przedsięwzięciem jest zarządzanie nowoczesnym laboratorium medycznym, zawsze dążymy do tego, aby zaoferować Państwu rozwiązania o wysokiej dostępności (HA -High Availability). Rozwiązania HA pozwalają zapewnić wysoki poziom dostępności oraz odporności na awarie, dlatego oprogramowanie, które Państwu oferujemy obejmują utworzenie klastra pracy awaryjnej, opartego na systemie Windows Hyper-V Server.

 

Główne cechy takiego rozwiązania, to między innymi:

- współdzielony magazyn (iSCSI lub FC)

- pełna redundancja sprzętu

nieprzerwana praca przy awarii jednego z komponentów, np.: serwera, przełącznika itd.

- wykonywanie kopii zapasowej maszyny wirtualnej

Do pełnego wykorzystania prezentowanego rozwiązania niezbędne jest posiadanie systemu Windows lub w pełni wspieranego systemu Linux (np. RHEL, SuSE).

Z uwagi na dość wysoki koszt spowodowany redundancją poszczególnych elementów systemu informatycznego, powyższe rozwiązanie polecane jest dużym jednostkom, dla których krótki przestój w pracy może generować wysokie straty materialne, a zapewnienie pełnej dostępności oraz ciągłości usług jest kluczowym elementem działalności. 

Copyrights ©2024 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.