Magazyn

Magazyn

Magazyn to kolejny moduł należący do zintegrowanego systemu „ProfLab”. Jego głównym celem jest usprawnie­nie procedur magazynowania towarów poprzez pełną ewidencję i kompleksowe zarządzanie materiałami eks­ploatacyjnymi w laboratorium.

Główne cechy modułu:

- obsługa wielu magazynów

- możliwość przeglądania aktualnych stanów magazyno­wych

- intuicyjny system zamówień towarów oparty o system koszyka zakupów

- monitorowanie stanu magazynowego i infor­mowanie z wyprzedzeniem o wyczerpaniu zapasów

 

 

- tworzenie szeregu dokumentów magazyno­wych takich jak:

  • Bilans Otwarcia (BO),
  • Zamówienie Wewnętrzne (ZW),
  • Przyjęcie Wewnętrzne (PW),
  • Zamówienie Zewnętrzne (ZZ),
  • Przyjęcie Zewnętrzne (PZ),
  • Wydanie Zewnętrzne (WZ),
  • Przesunięcie Magazynowe (MM),
  • Rozchód Wewnętrzny (RW),
  • Korekta stanu magazynowego (K),
  • Dokument Zużycia (Z)

 

- udostępnia słowniki dostawców i odbiorców

- udostępnia szczegółowy słownik towarów, dający moż­liwość opisania towarów np. symbolami producenta, które nie są widoczne w dokumentach, ale umożliwiają wyszukiwanie towaru w słowniku

- definiowanie grup towarów

- definiowanie jednostek handlowych i tech­nologicznych przy pomocy definiowanego dla danego towaru przelicznika

- udostępnia szczegółowe raporty magazynowe

- umożliwia stworzenie indywidualnych schematów wy­druku dla każdego dokumentu magazynowego

- obsługuje kolejki FIFO

 

Model pracy z modułem:

1. Model jednostanowiskowy - jest to schemat pracy przeznaczony dla małych placówek posiadających jeden główny magazyn, w których do zarządzania modułem magazynu wyznaczona jest tylko jedna osoba. Użytkow­nik modułu poprzez rejestracje dokumentów przycho­dowych zapisuje towar w magazynie głównym i uzysku­je możliwość tworzenia zewnętrznych i wewnętrznych rozchodów materiałów. Jest to maksymalnie uproszczo­ny schemat pracy, który pozwala w szybki i wygodny spo­sób zarządzać niewielkim magazynem.

2. Model wielostanowiskowy - jest to schemat pracy dedykowany placówkom, w których istnieje wiele pra­cowni laboratoryjnych zarządzanych przez różne osoby. System został opracowany w taki sposób, aby każda z pracowni mogła pracować niezależnie od pozostałych, zachowując jednocześnie prosty i szybki sposób wymia­ny dokumentów i towarów pomiędzy poszczególnymi jednostkami. W systemie tym każdy z magazynów jest w pełni zintegrowany z magazynem głównym , który re­jestruje przychód towarów od dostawców.

Moduł Magazyn został stworzony przy współpracy z licznymi laboratoriami oraz specjalistami mającymi ogromne doświadczenie w zakresie pracy w laborato­rium. Szereg funkcjonalności oraz przyjazny interfejs użytkownika sprawił, że znalazł on zastosowanie w wielu specjalistycznych laboratoriach oraz szpitalach na terenie całego kraju. Pełna skalowalność modułu sprawia, że idealnie sprawdza się zarówno w niewielkich placówkach, jak i dużych laboratoriach korzystających z rozbudowanego systemu procedur magazynowania towarów.

Copyrights ©2024 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.