Komunikacja z aparatami

System ProfLab pozwala na podłączenie dowolnego analizatora bądź sortera laboratoryjnego (za pomocą dowolnego interfejsu). Takie rozwiązanie umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy systemem a aparaturą laboratoryjną. Pozwala to na zarządzanie wynikami z kilku aparatów jednocześnie przy wykorzystaniu dowolnego komputera w laboratorium. Ważną funkcjonalnością modułu jest również możliwość udostępniania wielu dodatkowych informacji i funkcji, takich jak procent wykonania badania, czy zintegrowany „Delta Check” pozwalający na ocenę oraz możliwość podjęcia szybkiej decyzji o powtórzeniu badania na etapie odbierania wyników i ich wstępnej walidacji. System ProfLab integruje się także z innymi systemami informatycznymi przy wykorzystaniu protokołu HL7 (np. z systemem typu HIS).

Zalety komunikacji z aparatami
  • Obsługa wielu analizatorów
Copyrights ©2024 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.