5. Analiza powdrożeniowa, podpisanie protokołów odbioru.

5. Analiza powdrożeniowa, podpisanie protokołów odbioru.

Przedostatnim etapem uruchomienia nowego systemu jest analiza powdrożeniowa oraz odbiór projektu, który jest przeprowadzany wraz z przedstawicielem po stronie Państwa placówki. Jeżeli Klient nie posiada żadnych uwag oraz spełnione zostały wszystkie ustalone wcześniej założenia i cele przechodzimy do końcowej części czyli podpisania protokół odbioru systemu.  

Copyrights ©2021 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.