3. Przygotowania przedwdrożeniowe - szkolenia.

3. Przygotowania przedwdrożeniowe - szkolenia.

Jest to etap w trakcie którego zostaje przygotowywana produkcyjna baza danych. Jeżeli projekt zakładał import danych dostarczonych przez Klienta, jest on wykonywany właśnie na tym etapie. Po stronie Klienta zostają wyznaczeni oraz przeszkoleni administratorzy systemu, którzy będą odpowiedzialni za konfigurację systemu oraz przekazywanie informacji pomiędzy laboratorium a firmą ATD-Software. Lokalni administratorzy będą również odpowiedzialni za weryfikację lub wprowadzanie listy badań, zakresy referencyjne norm, listę kontrahentów, lekarzy itd. Istotnym elementem tego etapu jest także ustalenie wyglądu formularzy wydruków (głównie wyniku badania) oraz przekazania informacji o niezbędnych raportach, które będą realizowane w ramach projektu.  Ostatnim elementem tego etapu jest dokładne sprawdzenie transmisji z analizatorami, które występują w danej lokalizacji oraz szkolenie pozostałej części personelu. 

Copyrights ©2021 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.