2. Wyznaczenie kierownika projektu, analiza przedwdrożeniowa.

2. Wyznaczenie kierownika projektu, analiza przedwdrożeniowa.

Na tym etapie zostanie Państwu przedstawiony kierownik projektu odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie wdrożenia. Jest to osoba pierwszego kontaktu, która będzie na bieżąco informowała Państwa o postępie projektu, oraz koordynowała proces uruchomienia systemu ProfLab. Jedną z pierwszych czynności wykonywanych prze kierownika projektu jest wykonanie analizy przedwdrożeniowej. Analiza ta ma na celu dokładne poznanie procesów biznesowych oraz specyfiki pracy laboratorium, jak również stosowanych dotychczas rozwiązań. Dodatkowej analizie zostanie poddana część techniczna projektu, która umożliwi określenie minimalnych wymagań. Na koniec przygotujemy dla Państwa raport, który stanowi pewne podsumowanie i wizję procesu wdrożeniowego.

Copyrights ©2021 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.