1. Jak rozpocząć z nami współpracę?

1. Jak rozpocząć z nami współpracę?

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie współpracy z ATD-Software jest bezpośrednio kontakt z działem sprzedaży lub wypełnienie formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie. W zależności od wymagań możemy od razu przejść do wstępnej wyceny rozwiązania, bądź umówić się na prezentację produktu. Podczas wstępnej wyceny będziemy Państwa prosili o podanie kluczowych informacji, dotyczących Państwa placówki. Pozwolą nam one na sporządzenie wstępnej oferty wraz z kosztorysem. Są to między innymi:

- dzienna ilość oznaczeń

- ilość personelu

- lista analizatorów

- zakres wykonywanych badań

- cel wdrożenia rozwiązania informatycznego

 

Po akceptacji warunków współpracy przechodzimy do podpisania umowy wdrożeniowo-licencyjnej, która gwarantuje wykonanie usługi w określonym zakresie oraz przedziale czasowym. 

Copyrights ©2021 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.