Współpraca

Współpraca

Jesteśmy świadomi, że dobór odpowiedniego rozwiązania informatycznego w postaci oprogramowania laboratoryjnego to nie wszystko. Jako profesjonaliści  wychodzimy z założenia,  że sprawne wdrożenie aplikacji jest kluczowym elementem procesu informatyzacji tak wyspecjalizowanej jednostki jak laboratorium medyczne. Doświadczenie w procesie wdrożeniowym zdobyte przez ATD-Software na przestrzeni lat jest gwarancją niezawodności naszych działań, jak  i dowodem, iż mamy wypracowane sposoby na efektywne przeprowadzenie procesu uruchomienia nowego oprogramowania.  Mając na uwadze, iż każdy z naszych Klientów ma inne oczekiwania oraz odmienną specyfikę pracy, jesteśmy otwarci na sugestie oraz wszelkie pomysły wdrożeniowe. 

 

1. Jak rozpocząć z nami współpracę?

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie współpracy z ATD-Software jest bezpośrednio kontakt z działem sprzedaży lub wypełnienie formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie. W zależności od wymagań możemy od razu przejść do wstępnej wyceny rozwiązania, bądź umówić się na prezentację produktu. Podczas wstępnej wyceny będziemy Państwa prosili o podanie kluczowych informacji, dotyczących Państwa placówki. Pozwolą nam one na sporządzenie wstępnej oferty wraz z kosztorysem. Są to między innymi:

- dzienna ilość oznaczeń

- ilość personelu

- lista analizatorów

- zakres wykonywanych badań

- cel wdrożenia rozwiązania informatycznego

 

Po akceptacji warunków współpracy przechodzimy do podpisania umowy wdrożeniowo-licencyjnej, która gwarantuje wykonanie usługi w określonym zakresie oraz przedziale czasowym. 

2. Wyznaczenie kierownika projektu, analiza przedwdrożeniowa.

Na tym etapie zostanie Państwu przedstawiony kierownik projektu odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie wdrożenia. Jest to osoba pierwszego kontaktu, która będzie na bieżąco informowała Państwa o postępie projektu, oraz koordynowała proces uruchomienia systemu ProfLab. Jedną z pierwszych czynności wykonywanych prze kierownika projektu jest wykonanie analizy przedwdrożeniowej. Analiza ta ma na celu dokładne poznanie procesów biznesowych oraz specyfiki pracy laboratorium, jak również stosowanych dotychczas rozwiązań. Dodatkowej analizie zostanie poddana część techniczna projektu, która umożliwi określenie minimalnych wymagań. Na koniec przygotujemy dla Państwa raport, który stanowi pewne podsumowanie i wizję procesu wdrożeniowego.

3. Przygotowania przedwdrożeniowe - szkolenia.

Jest to etap w trakcie którego zostaje przygotowywana produkcyjna baza danych. Jeżeli projekt zakładał import danych dostarczonych przez Klienta, jest on wykonywany właśnie na tym etapie. Po stronie Klienta zostają wyznaczeni oraz przeszkoleni administratorzy systemu, którzy będą odpowiedzialni za konfigurację systemu oraz przekazywanie informacji pomiędzy laboratorium a firmą ATD-Software. Lokalni administratorzy będą również odpowiedzialni za weryfikację lub wprowadzanie listy badań, zakresy referencyjne norm, listę kontrahentów, lekarzy itd. Istotnym elementem tego etapu jest także ustalenie wyglądu formularzy wydruków (głównie wyniku badania) oraz przekazania informacji o niezbędnych raportach, które będą realizowane w ramach projektu.  Ostatnim elementem tego etapu jest dokładne sprawdzenie transmisji z analizatorami, które występują w danej lokalizacji oraz szkolenie pozostałej części personelu. 

4. Wdrożenie oraz uruchomienie systemu.

Gdy wszystkie przedwdrożeniowe etapy instalacji systemu zostaną wykonane, następuje produkcyjne uruchomienie systemu ProfLab. W zależności od wybranego schematu wdrożenia proces ten może być podzielony na poszczególne etapy (wdrożenie pracowniami) lub przeprowadzony kompleksowo w całym laboratorium. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności wdrożenia na etapie uruchomienia systemu, pracownicy naszej firmy są obecni podczas wszystkich kluczowych dla laboratorium procesów. 

5. Analiza powdrożeniowa, podpisanie protokołów odbioru.

Przedostatnim etapem uruchomienia nowego systemu jest analiza powdrożeniowa oraz odbiór projektu, który jest przeprowadzany wraz z przedstawicielem po stronie Państwa placówki. Jeżeli Klient nie posiada żadnych uwag oraz spełnione zostały wszystkie ustalone wcześniej założenia i cele przechodzimy do końcowej części czyli podpisania protokół odbioru systemu.  

6. Opieka serwisowa, HelpDesk.

Po zakończeniu wdrożenia potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru Klient przechodzi pod opiekę działu serwisu oraz wsparcia technicznego. Na tym etapie użytkownicy systemu otrzymują pełne wsparcie w zakresie zagadnień mogących się pojawić podczas samodzielnej pracy. Do głównych zadań opieki serwisowej należy również przyjmowanie zgłoszeń odnośnie nieprawidłowego działania systemu oraz zgłoszeń dotyczących awarii.

 

Chcąc zapewnić kompleksowość naszych usług służymy Państwu z pomocą w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego, potrzebnego do sprawnego funkcjonowania laboratorium. Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu rekomendowany sprzęt, w bardzo konkurencyjnych cenach.
W naszej ofercie znajdują się :

- serwery baz danych

- stacje robocze

- drukarki

- czytniki kodów kreskowych

- drukarki etykiet 

Copyrights ©2024 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.