3. Obowiązek podania danych

3. Obowiązek podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że:

1)      Jeśli zawierasz z nami umowę, podanie Twoich danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail, numer telefonu. Podobnie jeśli zgłaszasz reklamację, musimy otrzymać Twoje dane, by móc ją rozpatrzyć i obsłużyć;

2)      Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne dla jej wykonania;

3)      Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję;

4)      Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty;

5)      Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twój adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Ci informacji marketingowych drogą elektroniczną oraz do kontaktu telefonicznego;

6)     Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej, niezbędne będzie przetwarzanie Twoich danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, a także danych zawartych w treści wiadomości;

7)     Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy Twoje dane, w tym adres IP i inne informacje zawarte w plikach Cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania, usprawniania i zapewnienia bezpieczeństwa, jak również w celach marketingowych.

Copyrights ©2022 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.