2. Cele przetwarzania danych

2. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Przetwarzanie w związku z zawarciem z Tobą umowy o świadczenie usług informatycznych lub innej umowy

Zawarcie i wykonywanie umowy

Jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia na Twoją rzecz usług informatycznych lub innej umowy. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem.

Obowiązki podatkowe

Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.

Rozpatrywanie reklamacji, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów - w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji lub powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Przetwarzanie danych pracowników i innych członków personelu naszych klientów lub kontrahentów

Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, możemy przetwarzać twoje dane w celu wykonania umów zawartych z tym klientem lub kontrahentem. Dla powyższego celu podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

3. Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej poczty:

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej poczty możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji. Podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes.

4. Przetwarzanie w związku z prowadzeniem działań marketingowych

Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas informacji (mailowo lub telefonicznie) o prowadzonej przez nasz działalności, o oferowanych przez nas usługach oraz o wydarzeniach branżowych w których bierzemy udział, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przesyłania Ci wyżej wymienionych informacji. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes. Jeśli jesteś naszym klientem, na tej samej podstawie możemy wysyłać Ci informacje handlowe za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Nie będziemy wysyłać Ci informacji handlowych drogą elektroniczną ani telefonicznie bez wcześniejszego uzyskania Twojej zgody na stosowanie tych kanałów komunikacji.

5. Przetwarzanie w związku z prowadzeniem strony internetowej i działalnością internetową:

Formularze kontaktowe

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy. Jeśli będziesz się z nami porozumiewać za jego pośrednictwem, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia kontaktu.  Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku nasz uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 f) RODO.

Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych zgodnie z zasadami obowiązującymi dla prowadzenia marketingu (zob. powyżej).

Dane zbierane w celu administrowania stroną internetową http://www.atd-software.pl/

W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania, usprawniania działania i zapewnienia bezpieczeństwa możemy przetwarzać dane zbierane podczas wizyt na niej, w szczególności adresy IP użytkowników oraz inne dane zbierane za pośrednictwem plików Cookies. Dane te nie będą wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób. Więcej informacji o plikach Cookies znajduje się w punkcie VII niniejszej Polityki Prywatności. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy. 

Korzystamy z następujących narzędzi analitycznych:

Google Analytics – narzędzia analityczne udostępnione przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) zbierające informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej, w szczególności o podstronach, które wyświetliłeś, czy ilości czasu spędzonego na ich przeglądaniu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych przez firmę Google LLC. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Copyrights ©2023 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.