Rejestracja zleceń przez stronę WWW

Rejestracja zleceń przez stronę WWW

Dla użytkowników, którzy posiadają funkcję dostępu do wyników on-line ATD-Software przygotowało specjalny dodatek, który umożliwia uruchomienie rejestracji zleceń przez kontrahenta zewnętrznego z poziomu przeglądarki internetowej. Zarejestrowane w ten sposób zlecenia trafiają do dedykowanego bufora, który przed ostateczną realizacją musi zostać zaakceptowany w laboratorium. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować proces rejestracji w laboratorium przy jednoczesnym zmniejszeniu błędów popełnianych przy rejestracji. 

Copyrights ©2023 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.