Moduł skanowania zleceń oraz dokumentacji elektronicznej

Moduł skanowania zleceń oraz dokumentacji elektronicznej

Wiedząc jak ważna jest bezbłędna i szybka rejestracja zleceń w systemie opracowaliśmy automatyczny moduł rejestracji. Moduł ten pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wykonania badań oraz optymalizuje proces rejestracji. Ze względu na mnogość rozwiązań technicznych ATD-Software stawia na dwa najbardziej popularne oraz niezawodne rozwiązania dostępne na rynku.  

- OCR – jest to autorskie rozwiązanie ATD-Software oparte na szybkich urządzeniach skanujących. Niewątpliwą zaletą wariantu OCR jest brak konieczności stosowania specjalnych skierowań, które znacząco podwyższają koszty oraz ograniczają opcjonalnie wygląd samego druku zlecenia. System potrafi rozpoznać i zarejestrować w bardzo krótkim czasie (1 min.) do 60 dwustronnych skierowań. Zarejestrowane skierowania są następnie udostępniane w systemie, dzięki czemu laboratorium może rozpocząć proces analityczny wykonywania badań. W trakcie wykonywania badania następuję jego weryfikacja w systemie (przypisanie pacjenta, sprawdzenie badań). Proces ten odbywa się bez konieczności fizycznego dostępu do skierowań oraz może być rozdzielany na wiele stanowisk ze względu na określony priorytet zlecenia. Wszystkie zeskanowane oraz rozpoznane zlecenia są automatycznie przyporządkowywane do kartoteki pacjenta i dostępne w każdej chwili z dowolnego stanowiska z zainstalowana aplikacją ProfLab. Rozwiązanie OCR polecamy wszystkim laboratoriom chcącym zoptymalizować system rejestracji zleceń oraz ich automatycznej archiwizacji.  

- OMR –rozwiązanie umożliwia automatyczny odczyt wcześniej przygotowanego formularza, stanowiącego druk zlecenia laboratoryjnego. Oprócz pól „znaczników” rozpoznawany jest również kod kreskowy (numer zlecenia). Szczegóły techniczne tego rozwiązania są ściśle związane z zastosowanym urządzeniem. 

 

Możliwości modułu skanowania
  • OCR
  • OMR
  • Szybkość rejestracji
Copyrights ©2023 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.