Moduł mikrobiologii

Moduł mikrobiologii

Moduł Mikrobiologia umożliwia ergonomiczną pracę podczas skomplikowanego procesu wykonywania badań bakteriologicznych. Krok po kroku prowadzi użytkownika poprzez poszczególne etapy generowania wyniku,  zaczynając od rejestracji zlecenia, następnie wykonywania samego badania, a zakończywszy na wystawieniu faktury. Pełna integracja z pozostałą częścią systemu znacząco wpływa na komfort pracy w laboratorium i nie wymaga wprowadzania tych samych danych na różnych poziomach. Takie rozwiązanie umożliwia kodowanie materiału mikrobiologicznego wspólnie z częścią analityczną i przyśpiesza proces generowania pełnego wyniku. 

Pełna skalowalność modułu sprawia, że znajduje on swoje zastosowanie zarówno w małych i dużych pracowniach laboratoryjnych.

Moduł Mikrobiologia został zaprojektowany przy ścisłej współpracy z najlepszymi laboratoriami bakteriologicznymi w Polsce. Mamy więc pewność, że oferowany przez nas produkt jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Udane wdrożenia modułu w wielu placówkach medycznych na terenie całego kraju stanowią potwierdzenie, że oferowany przez nas moduł znacząco wpływa na ergonomię pracy i znajduje zastosowanie zarówno w małych jak i dużych laboratoriach mikrobiologicznych.

Główne cechy modułu

 Moduł Mikrobiologia jest zgodny z wszystkimi ogólnie przyjętymi standardami z zakresu prowadzenia badań laboratoryjnych. Do jego najważniejszych funkcji należą:

- definiowanie podłoży oraz przypisywanie ich do konkretnych materiałów (badań) wraz z wymaganymi parametrami

- definiowanie podłoży używanych do wykonywania antybiogramów z przypisaniem do konkretnej grupy organizmów, dodatkowo informacje odnośnie wykorzystywanych pasków metody gradientowo-dyfuzyjnej (np. E-test)

- predefiniowanie dowolnych antybiogramów,

- dodawania komentarzy do wyników (z możliwością przypisania do określonego wyniku np. komentarze wyników dodatnich)

- pełna konfiguracja systemu poprzez uprawnioną osobę

Słowniki i gotowe opisy

Moduł wyposażony jest we wstępnie skonfigurowane słowniki drobnoustrojów i antybiotyków,  gotowe opisy oraz bazę danych EUCAST. W zależności od preferencji użytkowników słowniki te mogą być dowolnie modyfikowane i dopasowywane do potrzeb poszczególnych laboratoriów.


Do wybranych z nich należą:

- słownik drobnoustrojów wraz z ich pełną systematyką (grupy, rodziny, rodzaje)

- słownik antybiotyków wraz z systematyką (grupy)

- opisy do antybiogramów, które mogą dodawać się automatycznie na podstawie zdefiniowanych kryteriów

- słownik testów identyfikacyjnych

Praca z systemem

Wielowymiarowa architektura modułu w zależności od preferencji użytkowników umożliwia różne tryby pracy z systemem.

 

1. Praca etapami -  ten system pracy został przygotowany dla laboratoriów, które stawiają na pełną kontrolę nad wszystkimi etapami wydawania wyniku.  System prowadzi użytkownika krok po kroku poprzez poszczególne etapy wykonywania badania począwszy od przyjęcia materiału (kodowanie wewnętrzną numeracją), posiewy i izolacje, aż do wykonania antybiogramu. Na każdym z tych etapów system podpowiada użytkownikowi, jakich podłoży może użyć oraz pozwala wykonać tylko te czynności, które są akceptowalne na danym etapie badania. Taki system pracy doskonale sprawdza się w miejscach gdzie istnieje ścisły podział na obowiązki wykonywane przez różnych pracowników w laboratorium i pozwala przypisywać zadania na odpowiednie stanowiska. Każdy z użytkowników otrzymuje dostęp do własnej listy roboczej, która jest na bieżąco aktualizowana. Eliminuje to konieczność pracy na tradycyjnych listach roboczych i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

Korzystanie z „pracy etapami”  nie wyklucza używania przez uprawnione osoby „szybkiego wpisywania”.

 

2. Szybkie wpisywanie wyniku - korzystanie z tego trybu pracy polecane jest głównie mniejszym laboratoriom, w których czynności związane z wykonaniem badania wykonuje jedna  lub dwie osoby. Czynności wstępnie ograniczone są do przyjęcia materiału (przejścia na wew. numerację), a następnie pozostałe z nich mogą zostać wykonywane manualnie na podstawie list roboczych, które generuje system. Wynik może być wprowadzany do systemu progresywnie na każdym z etapów wykonania, lub w całości po jego zakończeniu.

Dodatkowe funkcje modułu:

- pełna integracja z analizatorami mikrobiologicznymi (czytniki, aparaty do posiewów, identyfikacji, antybiogramów),

- automatyczne przeliczanie lekowrażliwości na podstawie bazy EUCAST,

- możliwość częściowych wydruków (niekompletny wynik w trakcje analizy),

- rozbudowane statystyki mikrobiologiczne wraz z raportami Epidemiologicznymi,

- możliwość definiowania dowolnej ilości ALARMÓW,

- mikrobiologiczna kontrola jakości,

- pełna integracja z modułem HL7 oraz udostępniania wyników przez stronę WWW,

- możliwość rejestracji na jednym kodzie zarówno części analitycznej jak i mikrobiologicznej,

- możliwość rozliczania wykonanych badań na podstawie punktów,

- podgląd stanu wykonania badania na każdym etapie procesu analitycznego (dotyczy pracy etapami),

- rozbudowane możliwości konfiguracji numeracji wewnętrznej materiałów,

- przystosowanie do obsługi pracowni „prątka gruźlicy” 

- możliwość odwalidowania wyniku przez uprawnioną osobę przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wyniku w formie tekstowej (w celach kontrolnych),

- obsługa preparatów mikrobiologicznych.

Dlaczego mikrobiologia ?
  • Wsparcie EUCAST
  • Praca etapami
  • Kontrola jakości
  • Obsługa analizatorów
Copyrights ©2024 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.