Kontrola jakości

Kontrola jakości

Moduł Kontroli stanowi podstawowe narzędzie do kontroli jakości w laboratorium. Dzięki pełnej integracji z systemem laboratoryjnym umożliwia korzystanie z gotowej bazy testów oraz aparatów podłączonych do systemu, które mogą automatycznie odsyłać wyniki z aparatu do systemu. Pozwala to w łatwy sposób zarządzać kontrolą jakości w laboratorium analitycznym.

Moduł kontroli ułatwia wprowadzanie danych producenta przeliczając z wpisanych danych pozostałe parametry (np. wpisując odchylenie i średnią system wyliczy odchylenia, wpisując odchylenia system wyliczy średnią i wartość odchylenia). System domyślnie korzysta z reguł Westgarda. Posiada również możliwość definiowania reguł użytkownika. Przy wprowadzaniu nowej serii materiału kontrolnego automatycznie kopiuje poprzednio kontrolowane parametry  wg dotychczasowej serii.

System po wprowadzeniu danych podstawowych, takich jak materiał kontrolny, seria LOT, czy dane producenta (średnia, odchylenie), oraz wybraniu parametrów i aparatu, automatycznie założy kartę kontroli.


Kontrola dzienna umożliwia przeglądanie na jednym ekranie wszystkich wykonanych wyników kontrolnych oraz sprawdzenie ich poprawności. Poprawność ta może być sprawdzana zarówno w zakresie danych producenta jak i na danych z 21 pomiarów. Dla zwiększenia przejrzystości wyniki z poza zakresu zostają oznaczone na czerwono. Dodatkowo wyświetlane są wykresy Levey-Jenningsa, oraz informacje o złamanych regułach Westgarda. Z poziomu kontroli dziennych użytkownik ma również możliwość szybkiego przełączenia się do Kart Kontroli gdzie uzyskuje dostęp do wyników  oraz może wydrukować aktualne wartości błędów, średniej bieżącej oraz wartości z 21 ostatnich pomiarów.

Zalety kontroli jakości
  • Rozkład prosty Gaussa
  • Wykres Levey-Jeningsa
Copyrights ©2024 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.