Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki
29 maj 2020

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, iż w dniu 29 maja 2020 roku doszło do rejestracji przekształcenia dotychczasowej spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ATD SOFTWARE Krystian Szczygieł, Michał Grzesiak, Marek Celiński spółka jawna w spółkę komandytową pod firmą ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 51 - 501), przy ulicy Swojczyckiej 38. Idąc za tym, w dniu 29 maja 2020 roku dokonano wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843583. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację dotychczasowej działalności, w związku z tym przekształcona spółka przejęła ogół praw i obowiązków wynikających z prowadzenia działalności spółki jawnej w pełni kontynuując tę działalność. Przekształcenie i zmiana formy prawnej powadzonej działalności nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów. Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach. Aktualne dane firmy: ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, (nazwa skrócona ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) Adres siedziby: 51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 38 NIP: 9111988114, REGON 021267899, KRS: 0000843583 W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Archiwum
Tagi
Copyrights ©2021 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.