5. Przysługujące Ci prawa

5. Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

1)    Prawo dostępu do danych;

2)    Prawo do sprostowania danych;

3)    Prawo do usunięcia danych;

4)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5)    Prawo do przenoszenia danych (tylko jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda lub zawarta umowa, zaś dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany);

6)    Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś (skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);

7)    Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO).  W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Copyrights ©2022 ATD SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.